Nieuws

22 februari 2018

Zijn tekorten op de bijstand een gegeven?

Uit het jaarverslag van de Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet blijkt dat 60% van de Nederlandse gemeenten over 2016 een beroep heeft gedaan op de vangnetregeling voor het bijstandbudget. De gemeenten ontvangen samen voor 2016 een extra budget van 138 miljoen euro, bijna twee keer zoveel als in 2015. Dat bedrag wordt afgetrokken van het totale BUIG budget voor 2018. Divosa luidt de noodklok en spreekt van een klassieke 'sigaar uit eigen doos'.

Lees meer
30 november 2017

Klappen bij grote gemeenten door verdeelmodel BUIG

Vooral grote gemeenten worden door de aanpassing van het verdeelmodel voor de BUIG in 2018 geconfronteerd met aanzienlijk lagere budgetten. Bron: Binnenlands Bestuur. Analyseer de gevolgen voor uw eigen gemeente met onze tools!

Lees meer
23 november 2017

Testimonial Huizen

Johan Cnossen, directeur van de gemeente Huizen, over de toegevoegde waarde van het SZ Kompas voor de bedrijfsvoering van de gemeente.

Bekijk hier de testimonial.

Lees meer
17 november 2017

SZW publiceert analysemodel verdeling BUIG budget 2018

Het Ministerie van SZW heeft een analysemodel gepubliceerd waarmee een gemeente die 'objectief' gebudgetteerd wordt voor de BUIG inzicht kan krijgen in de opbouw van het objectief budgetaandeel dat de gemeente ontvangt en de afwijkingen tussen de objectief bepaalde kans op bijstand en de werkelijkheid.

 

Lees meer
4 oktober 2017

Prinsjesdag 2017 en nieuwe budgetten

Wij hebben voor u een korte samenvatting gemaakt van de inhoudelijke en budgettaire gevolgen van de miljoenennota 2018 en de definitieve en voorlopige budgetvaststellingen voor de Participatiewet die op 29 september 2017 gepubliceerd zijn. Ook hebben wij voor u een aantal tools ontwikkeld waarmee u snel inzicht krijgt in de ontwikkeling van de budgetten van uw gemeente in de afgelopen jaren en de verwachte ontwikkeling de komende vijf jaar.

Lees meer
14 juli 2017

Voorwaarden Vangnet Uitkering PW aangepast

In juli 2017 is door staatssecretaris Jetta Klijnsma de verzamelbrief uitgegeven, waarin ook wat aanpassingen voor de Vangnet Uitkering 2017 zijn opgenomen. In dit bericht staat een samenvatting van de wijzigingen voor 2017. Daarnaast is op de website van de TC inmiddels ook een aanvraagformulier voor de vangnetuitkering 2017 gepubliceerd.

Lees meer
1 juni 2017

Meicirculaire gemeentefonds 2017 bekend

Op de website van het Rijk is de meircirulaire 2017 gepubliceerd. Daarin zijn de budgetten voor de Wmo en Jeugd inzake het deelfonds sociaal domein bekend gemaakt.

Lees meer