Meicirculaire gemeentefonds 2017 bekend

1 juni 2017

Op de website van het Rijk is de meircirulaire 2017 gepubliceerd. Daarin zijn de budgetten voor de Wmo en Jeugd inzake het deelfonds sociaal domein bekend gemaakt.

In juni 2017 is het aandeel participatiebudget (wsw en voormalig werkdeel) in de  Integratie Uitkering Sociaal Domein (IUSD) ook bekend gemaakt. Hiervoor wordt verwezen naar de website van de Rijksoverheid.

www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2017/06/01/iusd-participatie-2017-2022

De educatiemiddelen worden uit het participatiebudget gehaald en als aparte specifieke uitkering aan gemeenten ter beschikking gesteld.