Zicht op financiële gevolgen van uw huidige en toekomstige beleid

voor de gemeentelijke- en zakelijke markt

SZ Kompas

SZ Kompas

De doelgroep waarvoor de gemeente op grond van de Participatiewet verantwoordelijk is wordt steeds groter en de budgetten zijn krap. Omdat geld maar één keer kan worden uitgegeven is het belangrijker dan ooit om te weten of de inzet op grond van uw beleid wel het gewenste effect heeft. Zorgt uw gemeente ervoor dat alle inwoners met een uitkering die kunnen werken ook daadwerkelijk aan het werk gaan? Weet u wat het effect is van uw inspanningen om inwoners actief te laten deelnemen aan de samenleving?

Het SZ Kompas geeft u dit inzicht. Het laat zien of uw participatiebeleid zo effectief en efficiënt is als u verwacht. Ook laat het zien waar kansen liggen voor toekomstig beleid.

Burgers en toezichthouders kijken steeds meer naar de effectiviteit van inzet van middelen en verwachten van uw organisatie dat u ‘in control’ bent.

Het SZ Kompas ondersteunt u hierbij en is daarbij een doeltreffend instrument voor het ‘in control’ komen en blijven op het sociale domein (werk, inkomen, Wsw). Zicht op financiën, efficiency en effectiviteit van beleid worden sleutelbegrippen.

Het SZ Kompas combineert dit allemaal in één overzichtelijke praktische tool!

De voordelen:

 • Integrale doorrekening Participatiewet
 • Webbased applicatie, dus altijd actueel
 • Volledig flexibel in te richten naar eigen wensen
 • Meerjarig inzicht in effecten van beleidskeuzes
 • Ondersteunt en motiveert beleidskeuzes
 • Maakt financiële risico's inzichtelijk
 • Integrale beheersing budgetten en risico's
 • Rekent meerdere scenario's door
 • Stelt u in staat accuraat en tijdig bij te sturen
 • Dashboard op verschillende niveaus van uw organisatie
 • Leidt tot kostenbesparing
 • Inzicht in risico's en verbetermogelijkheden binnen uw organisatie
 • Het helpt u uw ambitieniveau te monitoren
 • 24 uur per dag toegankelijk
 • Klantenservice altijd paraat
Jan-Dirk de Goeij
Jan-Dirk heeft 30 jaar ervaring als accountant en adviseur in het lokaal bestuur. Hij werkt sinds 2011 bij Adlasz; daarvoor bij o.a. VB Groep, Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio, Deloitte en Dutch Delta Management Solutions. Specialisme: advisering binnen het lokaal bestuur en in het bijzonder het sociaal domein (strategie, bedrijfsvoering, financiën en kwaliteitszorg).
Lees meer
Sophie Tinnemans
Sinds 2012 werkt Sophie als senior-adviseur van Adlasz voor een groot aantal gemeenten, sociale diensten en sw-bedrijven; daarvoor was ze werkzaam bij Deloitte en Ericsson. Specialisme: operationaliseren van beleid en het bewerkstelligen van meer grip op uitvoering en financiën.
Lees meer

Onze klanten

Het model dient als sturingsinstrument binnen uw bedrijfsvoering waardoor u altijd in staat ben de effecten van de resultaten van nu meerjarig te overzien.

Nieuws

22 februari 2018

Zijn tekorten op de bijstand een gegeven?

Uit het jaarverslag van de Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet blijkt dat 60% van de Nederlandse gemeenten over 2016 een beroep heeft gedaan op de vangnetregeling voor het bijstandbudget. De gemeenten ontvangen samen voor 2016 een extra budget van 138 miljoen euro, bijna twee keer zoveel als in 2015. Dat bedrag wordt afgetrokken van het totale BUIG budget voor 2018. Divosa luidt de noodklok en spreekt van een klassieke 'sigaar uit eigen doos'.

Lees meer
30 november 2017

Klappen bij grote gemeenten door verdeelmodel BUIG

Vooral grote gemeenten worden door de aanpassing van het verdeelmodel voor de BUIG in 2018 geconfronteerd met aanzienlijk lagere budgetten. Bron: Binnenlands Bestuur. Analyseer de gevolgen voor uw eigen gemeente met onze tools!

Lees meer
23 november 2017

Testimonial Huizen

Johan Cnossen, directeur van de gemeente Huizen, over de toegevoegde waarde van het SZ Kompas voor de bedrijfsvoering van de gemeente.

Bekijk hier de testimonial.

Lees meer
17 november 2017

SZW publiceert analysemodel verdeling BUIG budget 2018

Het Ministerie van SZW heeft een analysemodel gepubliceerd waarmee een gemeente die 'objectief' gebudgetteerd wordt voor de BUIG inzicht kan krijgen in de opbouw van het objectief budgetaandeel dat de gemeente ontvangt en de afwijkingen tussen de objectief bepaalde kans op bijstand en de werkelijkheid.

 

Lees meer