Zicht op financiële gevolgen van uw huidige en toekomstige beleid

voor de gemeentelijke- en zakelijke markt

SZ Kompas

SZ Kompas

De doelgroep waarvoor de gemeente op grond van de Participatiewet verantwoordelijk is wordt steeds groter en de budgetten zijn krap. Omdat geld maar één keer kan worden uitgegeven is het belangrijker dan ooit om te weten of de inzet op grond van uw beleid wel het gewenste effect heeft. Zorgt uw gemeente ervoor dat alle inwoners met een uitkering die kunnen werken ook daadwerkelijk aan het werk gaan? Weet u wat het effect is van uw inspanningen om inwoners actief te laten deelnemen aan de samenleving?

Het SZ Kompas geeft u dit inzicht. Het laat zien of uw participatiebeleid zo effectief en efficiënt is als u verwacht. Ook laat het zien waar kansen liggen voor toekomstig beleid.

Burgers en toezichthouders kijken steeds meer naar de effectiviteit van inzet van middelen en verwachten van uw organisatie dat u ‘in control’ bent.

Het SZ Kompas ondersteunt u hierbij en is daarbij een doeltreffend instrument voor het ‘in control’ komen en blijven op het sociale domein (werk, inkomen, Wsw). Zicht op financiën, efficiency en effectiviteit van beleid worden sleutelbegrippen.

Het SZ Kompas combineert dit allemaal in één overzichtelijke praktische tool!

De voordelen:

 • Integrale doorrekening Participatiewet
 • Webbased applicatie, dus altijd actueel
 • Volledig flexibel in te richten naar eigen wensen
 • Meerjarig inzicht in effecten van beleidskeuzes
 • Ondersteunt en motiveert beleidskeuzes
 • Maakt financiële risico's inzichtelijk
 • Integrale beheersing budgetten en risico's
 • Rekent meerdere scenario's door
 • Stelt u in staat accuraat en tijdig bij te sturen
 • Dashboard op verschillende niveaus van uw organisatie
 • Leidt tot kostenbesparing
 • Inzicht in risico's en verbetermogelijkheden binnen uw organisatie
 • Het helpt u uw ambitieniveau te monitoren
 • 24 uur per dag toegankelijk
 • Klantenservice altijd paraat
Jan-Dirk de Goeij
Jan-Dirk heeft 30 jaar ervaring als accountant en adviseur in het lokaal bestuur. Hij werkt sinds 2011 bij Adlasz; daarvoor bij o.a. VB Groep, Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio, Deloitte en Dutch Delta Management Solutions. Specialisme: advisering binnen het lokaal bestuur en in het bijzonder het sociaal domein (strategie, bedrijfsvoering, financiën en kwaliteitszorg).
Lees meer
Sophie Tinnemans
Sinds 2012 werkt Sophie als senior-adviseur van Adlasz voor een groot aantal gemeenten, sociale diensten en sw-bedrijven; daarvoor was ze werkzaam bij Deloitte en Ericsson. Specialisme: operationaliseren van beleid en het bewerkstelligen van meer grip op uitvoering en financiën.
Lees meer

Onze klanten

Het model dient als sturingsinstrument binnen uw bedrijfsvoering waardoor u altijd in staat ben de effecten van de resultaten van nu meerjarig te overzien.

Nieuws

4 oktober 2017

Prinsjesdag 2017 en nieuwe budgetten

Wij hebben voor u een korte samenvatting gemaakt van de inhoudelijke en budgettaire gevolgen van de miljoenennota 2018 en de definitieve en voorlopige budgetvaststellingen voor de Participatiewet die op 29 september 2017 gepubliceerd zijn. Ook hebben wij voor u een aantal tools ontwikkeld waarmee u snel inzicht krijgt in de ontwikkeling van de budgetten van uw gemeente in de afgelopen jaren en de verwachte ontwikkeling de komende vijf jaar.

Lees meer
14 juli 2017

Voorwaarden Vangnet Uitkering PW aangepast

In juli 2017 is door staatssecretaris Jetta Klijnsma de verzamelbrief uitgegeven, waarin ook wat aanpassingen voor de Vangnet Uitkering 2017 zijn opgenomen. In dit bericht staat een samenvatting van de wijzigingen voor 2017. Daarnaast is op de website van de TC inmiddels ook een aanvraagformulier voor de vangnetuitkering 2017 gepubliceerd.

Lees meer
1 juni 2017

Meicirculaire gemeentefonds 2017 bekend

Op de website van het Rijk is de meircirulaire 2017 gepubliceerd. Daarin zijn de budgetten voor de Wmo en Jeugd inzake het deelfonds sociaal domein bekend gemaakt.

Lees meer