SZW publiceert analysemodel verdeling BUIG budget 2018

17 november 2017

Het Ministerie van SZW heeft een analysemodel gepubliceerd waarmee een gemeente die 'objectief' gebudgetteerd wordt voor de BUIG inzicht kan krijgen in de opbouw van het objectief budgetaandeel dat de gemeente ontvangt en de afwijkingen tussen de objectief bepaalde kans op bijstand en de werkelijkheid.

 

Per type huishouden geeft de rekentool een beeld van het aantal huishoudens dat volgens het model op 31 december 2016 in de bijstand zou zitten en het aantal huishoudens dat op 31 december 2016 daadwerkelijk bijstand ontving. Het voorspelde aantal bijstandshuishoudens vormt samen met het normbedrag de basis voor het objectieve budget 2018.

De rekentool is via onderstaande link te downloaden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/publicaties/2017/10/12/rekentool-verdeelmodel-bijstandsbudgetten-2018