Klappen bij grote gemeenten door verdeelmodel BUIG

30 november 2017

Vooral grote gemeenten worden door de aanpassing van het verdeelmodel voor de BUIG in 2018 geconfronteerd met aanzienlijk lagere budgetten. Bron: Binnenlands Bestuur. Analyseer de gevolgen voor uw eigen gemeente met onze tools!

De gemeente Dordrecht gaat naar de bestuursrechter om bezwaar te maken tegen de voorlopige budgetbeschikking voor 2018 omdat het BUIG budgetaandeel sterk daalt. Oorzaak is de wijziging in de verdeelsystematiek, dit kan 'zomaar' gebeuren zonder dat je daar als gemeente invloed op hebt. Dit toont naar onze mening eens te meer aan dat sturen op inkomende budgetten nutteloos is. Gemeenten kunnen zich beter richten op sturing van de kosten van de bijstand die in belangrijke mate wel beheersbaar zijn. Het SZ Kompas kan daarvoor van grote waarde zijn. Overigens kunt u met behulp van de door ons ontwikkelde analysetools wel snel inzicht krijgen in het effect van de wijziging in de budgetverdeling voor uw gemeente en hoe zich dat verhoudt tot de ontwikkeling landelijk en bij andere gemeenten. Het tool kunt u downloaden op deze website, zie daarvoor ons nieuwsbericht naar aanleiding van prinsjesdag.