Voorwaarden Vangnet Uitkering PW aangepast

14 juli 2017

In juli 2017 is door staatssecretaris Jetta Klijnsma de verzamelbrief uitgegeven, waarin ook wat aanpassingen voor de Vangnet Uitkering 2017 zijn opgenomen. In dit bericht staat een samenvatting van de wijzigingen voor 2017. Daarnaast is op de website van de TC inmiddels ook een aanvraagformulier voor de vangnetuitkering 2017 gepubliceerd.

https://www.toetsingscommissievp.nl/.../...formulier-2017

De in de verzamelbrief genoemde aanscherpingen voor 2017 zijn daarin verwerkt. De belangrijkste zijn:

  • Aanvullende maatregelen moeten daadwerkelijk zijn getroffen (ingevoerd).
  • Het college heeft daar tot de uiterste indieningsdatum (15-8-2018) de tijd voor. De termijn is dus wat opgerekt;
  • Het college moet een expliciete verklaring afleggen en de gemeenteraad moet daar daadwerkelijk mee instemmen;
  • Indien er over 2015 en/of 2016 ook een tekort was moet de gemeente aanvullende “externe” maatregelen nemen. In de stukken is omschreven wat daaronder wordt verstaan;
  • In het formulier moet per maatregel daadwerkelijk inzicht gegeven worden in het beoogd effect per maatregel. Dit kunt u met het SZ Kompas. Er staat dat dit kwantitatief of kwalitatief mag (kwantificeren is dus niet expliciet verplicht).